Kentaa Kom In Actie Demo

Een Kom-In-Actie platform wordt gebruikt om geldinzamelacties van de achterban te faciliteren. Het staat ook wel bekend onder de naam ‘Do-It-Yourself’ fundraising. Als iemand voor jullie organisatie een geldinzamelactie bedenkt en opstart, kan deze actiestarter op jullie kom-in-actie platform deze actie aanmelden en op dit platform een actiepagina aanmaken. De actiepagina wordt gebruikt om te donaties te werven.

Geef iedereen de mogelijkheid om zelf een actie te bedenken

Samen werken jullie toe naar een gezamelijk doel met een doorlopend actie platform. Elk initiatief of idee is welkom en iedereen mag zelf iets bedenken om geld op te halen voor het doel. Je kunt denken aan:

  • sportieve acties
  • inzamel acties
  • creatieve acties
  • bedrijven acties
  • school of verenigingsacties
Lees meer Lees minder
van totaal € 2.000 (85%)